Het OZHW GROEN COLLEGE in Barendrecht is een gezellige vmbo school met oog voor de leerling.  Aandacht voor de leerling, samenwerking, kennis en vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid, veiligheid, leerlingvriendelijke omgeving en duidelijkheid zijn kenmerken van het OZHW GROEN COLLEGE.

Wij zorgen voor een goede begeleiding: elke leerling heeft een mentor als vaste begeleider. De mentor is ook voor de ouders het eerste aanspreekpunt.

De diversiteit aan leerwegen van het OZHW GROEN COLLEGE geven ons de mogelijkheid om ‘eruit’ te halen wat ‘erin’ zit. Door de veelheid aan thema’s en leerwegen kunnen wij ‘onderwijs op maat’ aan iedere leerling geven. Wij sluiten steeds aan bij zijn of haar interesses en ontwikkeling. Ons einddoel is een tevreden en goed opgeleide leerling die met een waardevol diploma de deur uitgaat.

VMBO

Basis – kader – gemengd

Wereldkeukenklas

het recept voor je toekomst

Paardenklas

stevig in het zadel

Profiel groen

Vanaf leerjaar 3

Vier jaar vmbo

Op het vmbo van onze school volgt uw kind een tweejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. In het eerste en tweede leerjaar ligt de nadruk op de vakken van de algemene basisvorming. Uw kind volgt ook het vak Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) waarbij hij of zij kennismaakt met beroepsgerichte vakken. Wij willen dat uw kind niet alleen kennis vergaart, maar ook allerlei vaardigheden verwerft die van belang zijn voor zijn of haar toekomst. Niet alleen kennen, maar ook kunnen; in ons onderwijsconcept is dat een belangrijk uitgangspunt.

Toelating OZHW Groen College

Het basisschooladvies is leidend voor de aanname op onze school. Als de behaalde resultaten (zoals IQ- en Citotoetsen) en het advies van de basisschool niet overeenkomen, beslist de toelatingscommissie van OZHW GROEN COLLEGE je toelating. De school kijkt daarbij naar het schooladvies en naar de uitkomsten van een eindtoets.

Schoolkosten

Het overzicht van schoolkosten bestaat uit noodzakelijke kosten en vrijwillige ouderbijdrage. Er zijn meer kosten als je meedoet aan de paardenklas of wereldkeukenklas. De noodzakelijke kosten zijn een indicatie omdat jij en je ouders zelf kunnen bepalen waar je de spullen aanschaft.

het andere deel van de schoolkosten isde vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage bekostigen we de huur van het kluisje, het busvervoer van en  naar verschillende praktijklocaties en ook betalen we van dit bedrag de schoolreisjes, werkweken of excursies.

De leerweg die bij je past

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo:

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of BB)

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op de mbo beroepsopleidingen niveau 2. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Dit is voor individuele leerlingen die vastlopen in het reguliere traject.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of KB)

De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt je voor op mbo-opleidingen niveau 3 en 4.

Gemengde leerweg (VMBO gl) met plus variant

De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Als je de GL+ variant kiest kun je naar de havo doorstromen.

leerwegondersteunend onderwijs (LWO)

Ook is er leerwegondersteunend onderwijs (LWO). In principe beschikbaar voor alle leerwegen, maar vooral toepasbaar bij de beroepsgerichte leerweg (BB). Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden.

OZHW GROEN COLLEGE

Persoonlijk

Het persoonlijke contact tussen docenten, ouders en leerlingen komt bij het OZHW GROEN College op de eerste plaats.

Diploma vmbo en dan?

Na onze vmbo-opleidingen kun je doorstromen naar alle sectoren in het mbo. Dit kan ook een opleiding zijn in een totaal andere richting dan het profiel dat je de afgelopen jaren hebt doorlopen:

Met een vmbo-diploma Gemengde
Leerweg kun je door naar het mbo (niveau 4)

Met een vmbo-diploma Basis Beroepsgerichte
Leerweg kun je door naar het mbo (niveau 2)

Met een vmbo-diploma Kader Beroepsgerichte Leerweg
kun je door naar het mbo (niveau 3)

Er is ook een vmbo-diploma Gemengde
Leerweg met een plusvariant, deze geeft toegang tot de havo

© Copyright - OZHW groen college