Informatie momenten voor basisschoolleerlingen:

De richting van het Groen Onderwijs is een actieve richting waarmee je op weg bent naar bijvoorbeeld een baan als dierenartsassistent, hovenier, machinist of verpleegkundige. Welke kant je ook kiest, je bent met jouw eerste stap op weg naar misschien wel jouw droombaan. Wij gaan je hierbij helpen door je te ondersteunen met kennis, aandacht en motivatie. Per slot van rekening leggen we de toekomst in jouw handen. We helpen je niet alleen in je eigen persoonlijke ontwikkeling maar helpen je ook bij je persoonlijke burgerschap. Hoe kan jij als persoon nu bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij. Dit doen we door je te onderwijzen in interessante en moderne vakken en een mix van theorie en praktijk. Door deze brede en afwisselende opleiding kun je moeiteloos doorstromen naar alle middelbare beroepsopleidingen.

Welke opleiding je hierna ook kiest,

zorg dat iedere stap telt!

VMBO

Basis – kader – gemengd

Wereldkeukenklas

het recept voor je toekomst

Paardenklas

stevig in het zadel

Profiel groen

Vanaf leerjaar 3

Vier jaar vmbo

Op het vmbo van onze school volgt uw kind een tweejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. In het eerste en tweede leerjaar ligt de nadruk op de vakken van de algemene basisvorming. Uw kind volgt ook het vak Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) waarbij hij of zij kennismaakt met beroepsgerichte vakken. Wij willen dat uw kind niet alleen kennis vergaart, maar ook allerlei vaardigheden verwerft die van belang zijn voor zijn of haar toekomst. Niet alleen kennen, maar ook kunnen; in ons onderwijsconcept is dat een belangrijk uitgangspunt.

Toelating OZHW Groen College

Het basisschooladvies is leidend voor de aanname op onze school. Als de behaalde resultaten (zoals IQ- en Citotoetsen) en het advies van de basisschool niet overeenkomen, beslist de toelatingscommissie van OZHW GROEN COLLEGE je toelating. De school kijkt daarbij naar het schooladvies en naar de uitkomsten van een eindtoets.

Schoolkosten

Het overzicht van schoolkosten bestaat uit noodzakelijke kosten en vrijwillige ouderbijdrage. Er zijn meer kosten als je meedoet aan de paardenklas of wereldkeukenklas. De noodzakelijke kosten zijn een indicatie omdat jij en je ouders zelf kunnen bepalen waar je de spullen aanschaft.

het andere deel van de schoolkosten isde vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage bekostigen we de huur van het kluisje, het busvervoer van en  naar verschillende praktijklocaties en ook betalen we van dit bedrag de schoolreisjes, werkweken of excursies.

De leerweg die bij je past

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo:

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of BB)

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op de mbo beroepsopleidingen niveau 2. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Dit is voor individuele leerlingen die vastlopen in het reguliere traject.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of KB)

De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt je voor op mbo-opleidingen niveau 3 en 4.

Gemengde leerweg (VMBO gl) met plus variant

De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Als je de GL+ variant kiest kun je naar de havo doorstromen.

leerwegondersteunend onderwijs (LWO)

Ook is er leerwegondersteunend onderwijs (LWO). In principe beschikbaar voor alle leerwegen, maar vooral toepasbaar bij de beroepsgerichte leerweg (BB). Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden.

OZHW GROEN COLLEGE

Persoonlijk

Het persoonlijke contact tussen docenten, ouders en leerlingen komt bij het OZHW GROEN College op de eerste plaats.

Diploma vmbo en dan?

Na onze vmbo-opleidingen kun je doorstromen naar alle sectoren in het mbo. Dit kan ook een opleiding zijn in een totaal andere richting dan het profiel dat je de afgelopen jaren hebt doorlopen:

Met een vmbo-diploma Gemengde
Leerweg kun je door naar het mbo (niveau 4)

Met een vmbo-diploma Basis Beroepsgerichte
Leerweg kun je door naar het mbo (niveau 2)

Met een vmbo-diploma Kader Beroepsgerichte Leerweg
kun je door naar het mbo (niveau 3)

Er is ook een vmbo-diploma Gemengde
Leerweg met een plusvariant, deze geeft toegang tot de havo

Het OZHW Groen College is een school voor vmbo. Omdat het vmbo geen eindonderwijs is, volgen bijna alle leerlingen een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vervolgmogelijkheden en -niveaus zijn afhankelijk van jouw interesses en capaciteiten. Wij doen in het overzicht hieronder slechts een greep uit de enorme hoeveelheid aan beroepsmogelijkheden.

Met een beroepsopleiding op een AOC:

Dierverzorger, verkoper dierbenodigdheden, dierenartsassistent, medewerker paardenhouderij, bloembinder, bloemist, arrangeur, bloemstylist, vormgever, operator voedingsindustrie, loonwerker, tuinder, werkbegeleider zorgbedrijf, mede- werker recreatiebedrijf, functionaris natuur en leefomgeving, medewerker hoveniers- bedrijf, medewerker groenvoorziening, medewerker bos- en natuurbeheer, mede- werker land, water en milieutechniek, milieufunctionaris.

Met een technische opleiding op een ROC:

Wegenwerker, straatmaker, waterbouwer, metselaar, timmerman, chemisch fysisch analist, applicatie ontwikkelaar, dakbedekkingsmonteur, installatiemonteur, verwarmingsmonteur, autotechnicus, lasser, ICT-beheerder, installatiemonteur, stuurman, monteur communicatienetten, elektrotechnisch monteur, onderhoudsmonteur, plaat- en constructiewerker, machinist.

Met een economische opleiding op een ROC:

Boekhoudkundig medewerker, administratief medewerker, telefonist/receptionist, directiesecretaresse, managementassistent, juridisch medewerker commercieel medewerker, medewerker bank- en verzekeringswezen, filiaalmanager, ondernemer detailhandel, verkoopspecialist detailhandel, bakker, kapper, bedrijfsleider, slager, magazijnmedewerker, logistiek medewerker, vertegenwoordiger, salesmanager, winkel assistent.

Met een opleiding op het gebied van zorg en welzijn op een ROC:

Cultureel werker, doktersassistent, sport- en bewegingsbegeleider, pedicure, schoonheidsspecialist, tandartsassistent, verpleegkundige, verzorgende, helpende welzijn, gastheer/gastvrouw, horeca medewerker, kok, hospitality manager, lucht- vaartdienstverlener, medewerker recreatiepark, medisch secretaresse, onderwijsassistent, kinderopvangleidster.

Een AOC is een Agrarisch Opleiding Centrum, waar de nadruk op beroepen in de ‘groene sector’ ligt. Een ROC is Regionaal Opleiding Centrum, waar allerlei beroeps- opleidingen gevolgd kunnen worden.

© Copyright - OZHW groen college